Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thesium linophyllon montanum
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium humile
Thesium divaricatum
Thesium brachyphyllum
Thesium bergeri
Thesium bavarum
Thesium arvense
Thesium alpinum
Thersamonia thetis Θερσαμονία η Θέτις
Thelypteris palustris
Theligonum cynocrambe
Thapsia garganica
Thamnosciadium junceum
Thalictrum orientale
Thalictrum minus olympicum
Thalictrum lucidum
Thalictrum foetidum
Thalictrum aquilegifolium
Teucrium scordium scordioides