Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorpiurus muricatus
Scolymus maculatus
Scolymus hispanicus
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Sclerochloa dura
Scleranthus uncinatus
Scleranthus perennis marginatus
Scleranthus perennis perennis
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus annuus verticillatus
Scleranthus annuus annuus
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus annuus polycarpos
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Scirpus sylvaticus
Scirpus supinus
Scirpus setaceus
Scirpus mucronatus