Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium cerastoides
Cerastium candidissimum
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium arvense arvense
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος
Cephalorrhynchus tuberosus
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική