Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pimpinella cretica
Pimpinella anisum
Pilea microphylla
Picris pauciflora
Picris hieracioides hieracioides
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Picris altissima
Picea abies Ερυθροελάτη
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Phytolacca americana
Phyteuma orbiculare
Physospermum cornubiense
Physalis ixocarpa
Physalis alkekengi
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis sagittata
Phyla nodiflora
Phragmites australis
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Phlomis tuberosa