Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene lydia
Silene longipetala
Silene linifolia
Silene lerchenfeldiana
Silene leptoclada
Silene laconica
Silene italica italica
Silene italica peloponnesiaca
Silene ionica
Silene intonsa
Silene integripetala elafonesiaca
Silene integripetala greuteri
Silene integripetala integripetala
Silene integripetala lidenii
Silene insularis
Silene holzmannii
Silene haussknechtii
Silene guicciardii
Silene graeca
Silene goulimyi