Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago marina
Medicago lupulina
Medicago littoralis
Medicago intertexta
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Medicago globosa
Medicago disciformis
Medicago coronata
Medicago ciliaris
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Medicago arabica
Medicago aculeata
Meconema thalassinum Μηκόνυμα το θαλασσινό
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Matthiola tricuspidata
Matthiola sinuata
Matthiola longipetala pumilio
Matthiola longipetala bicornis
Matthiola incana incana
Matthiola fruticulosa valesiaca