Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cephalaria tenuiloba
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Cephalaria flava flava
Cephalaria flava setulifera
Cephalaria ambrosioides
Cephalanthera rubra
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera cucullata
Centranthus ruber sibthordii
Centranthus ruber ruber
Centranthus nevadensis sieberi
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Centranthus longiflorus junceus
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο