Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum aegaeum
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Phalaris paradoxa
Phalaris minor
Phalaris coerulescens
Phalaris canariensis
Phalaris brachystachys
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris aquatica
Phagnalon saxatile
Phagnalon rupestre
Phagnalon pygmaeum
Phagnalon graecum
Phacelurus digitatus
Peucedanum vourinense
Peucedanum vittijugum vittijugum
Peucedanum stridii
Peucedanum schottii
Peucedanum palustre
Peucedanum oreoselinum