Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Cannabis sativa Κανναβουριά
Camphorosma monspeliaca
Campanula versicolor
Campanula velebitica
Campanula tymphaea
Campanula tubulosa
Campanula trichocalycina
Campanula trachelium athoa
Campanula topaliana delphica
Campanula topaliana topaliana
Campanula topaliana cordifolia
Campanula thessala
Campanula stenosiphon
Campanula sporadum
Campanula spatulata spruneriana
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata filicaulis