Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Symphytum tuberosum angustifolium
Symphytum ottomanum
Symphytum insulare
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii naxicola
Symphytum creticum
Symphytum circinale
Symphytum bulbosum
Symphytum anatolicum
Symphyandra wanneri
Symphyandra sporadum
Symphyandra samothracica
Symphyandra cretica
Succisa pratensis
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Suaeda splendens
Suaeda maritima maritima