Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrola minor
Pyrola chlorantha
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Pycnomon acarna
Putoria calabrica Πουτόρια
Punica granatum Ροδιά
Pulsatilla halleri rhodopaea
Pulmonaria rubra
Pulmonaria officinalis
Pulicaria vulgaris
Pulicaria sicula
Pulicaria odora
Pulicaria dysenterica
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Puccinellia festuciformis convoluta