Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lythrum virgatum
Lythrum tribracteatum
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum salicaria
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lythrum junceum
Lythrum hyssopifolia
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lysimachia vulgaris vylgaris
Lysimachia serpyllifolia
Lysimachia punctata
Lysimachia nummularia
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lysimachia atropurpurea
Lygeum spartum
Lycopus exaltatus
Lycopus europaeus
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο