Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea spinosa cycladum
Centaurea spruneri guicciardii
Centaurea spruneri lineariloba
Centaurea spruneri spruneri
Centaurea spruneri minoa
Centaurea stenolepis stenolepis
Centaurea stereophylla
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea triumfetti
Centaurea tuntasia
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea urvilei urvilei