Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cotula coronopifolia
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crambe hispanica
Crassula alata
Crassula tillaea
Crassula vaillantii
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus pycnoloba
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crepis arcuata
Crepis athoa
Crepis aurea
Crepis auriculifolia
Crepis baldaccii