Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium commutatum
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Agrostis canina
Allium cyrilii
Allium dilatatum
Allium favosum
Allium ferrinii
Agrostis castellana
Achillea cretica
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Agrostis stolonifera
Allium nigrum
Acinos nanus
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Allium longanum
Alyssum lassiticum