Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum crypsoides crypsoides
Polygala alpestris croatica
Platycleis grisea cretica Πλατυκλεΐς η Κρητική
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Puccinellia festuciformis convoluta
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Primula veris columnae
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phleum subulatum ciliatum
Potentilla aurea chrysocraspeda
Paronychia kapela chionaea
Platycleis chelmos chelmos Πλατυκλεΐς ο Χελμός
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Poa bulbosa bulbosa
Podarcis erhardii buchholzi Σιλιβούτι του Μπούχολτς
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος