Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rosa foetida Αγριοτριανταφυλλιά η δύσοσμη
Rosa gallica Αγριοτριανταφυλλιά η γαλλική
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa obtusifolia Αγριοτριανταφυλλιά η αμβλόφυλλη
Rosa orientalis Αγριοτριανταφυλλιά η ανατολική
Rosa pendulina Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής
Rosa phoenicia Αγριοτριανταφυλλιά η φοινικική
Rosa pimpinellifolia Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη
Rosa pulverulenta Αγριοτριανταφυλλιά η κονιορτόδης
Rosa rubiginosa Αγριοτριανταφυλλιά η ερυθρωπή
Rosa sempervirens Αγριοτριανταφυλλιά η αειθαλής
Rosa sicula Αγριοτριανταφυλλιά η Σικελική
Rosa squarosa Αγριοτριανταφυλλιά η αιχμηρή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή