Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geranium molle molle
Geranium peloponnesiacum
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium purpureum
Geranium pusillum
Geranium pyrenaicum
Geranium reflexum
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Geranium subcaulescens
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geranium thessalum
Geranium tuberosum
Geranium versicolor
Geropogon hybridus
Geum coccineum
Geum heterocarpum
Geum molle