Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Arethusana arethusa Αρκύπτερα η Αρέθουσα
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Argynnis paphia Αργυρίς η Πάφια
Arachnocephlus vestitus Αραχνοκέφαλος ο …
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Aporia crataegi Απορία του Κράταιγου
Apatura ilia Απάτουρα του Ιλίου