Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα