Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Taraxacum xanthiense
Taraxacum delphicum
Thamnosciadium junceum
Thalictrum orientale
Taraxacum vexatum
Thalictrum minus olympicum
Thalictrum lucidum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum cylleneum
Tanacetum macrophyllum
Taeniatherum crinitum
Thalictrum foetidum
Thalictrum aquilegifolium
Taraxacum subolivaceum
Teucrium scordium scordium
Teucrium scordium scordioides
Taraxacum serotinum
Taraxacum copidophylloides
Teucrium polium capitatum
Teucrium montbretii montbretii