Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Buxus sempervirens Πυξός
Betula pendula Σημύδα