Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linaria pelisseriana
Linaria micrantha
Linaria hellenica
Linaria genistifolia
Linaria dalmatica
Linaria concolor
Linaria chalepensis
Linaria arvensis
Linaria angustissima
Linaria alpina
Limosella aquatica
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Limonium zacynthium
Limonium vulgare serotinum
Limonium virgatum
Limonium sinuatum
Limonium sieberi
Limonium saracinatum
Limonium ramosissimum doerfleri