Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Decticus verrucivorus Δεκτικός ο κυστοβόρος
Decticus albifrons Δεκτικός ο λευκομέτωπος
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Daucus involucratus
Daucus guttatus guttatus
Daucus conchitae
Daucus carota maximus
Daucus carota carota
Daucus carota major
Daucus carota drepanensis
Daucus broteri
Datura stramonium
Datura metel
Datura innoxia
Datisca cannabina
Dasypyrum villosum
Dasypyrum hordeaceum
Dasyleurotettix depressus Δασυπλευροτέττιξ ο ταπεινός
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης