Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium phitosianum
Limonium ocymifolium
Limonium melium
Limonium ithacense
Limonium hirsuticalyx
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Limonium graecum graecum
Limonium graecum ammophilon
Limonium gmelinii
Limonium frederici
Limonium echioides
Limonium damboldtianum
Limonium coronense
Limonium cephalonicum
Limonium carpathum
Limonium brevipetiolatum
Limonium bellidifolium
Limonium arcuatum
Limonium antipaxorum
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο