Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Danthoniastrum compactum
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Daucus carota carota
Daucus carota drepanensis