Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis zacintha
Cressa cretica
Crithmum maritimum
Crithopsis delineata
Crocus biflorus biflorus
Crocus biflorus crewei
Crocus biflorus melantherus
Crocus biflorus nubigena
Crocus biflorus stridii
Crocus boryi
Crocus cancellatus mazziaricus
Crocus cartwrightianus
Crocus chrysanthus
Crocus cvijicii
Crocus flavus flavus
Crocus fleischeri
Crocus goulimyi
Crocus hadriaticus
Crocus laevigatus
Crocus niveus