Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Draba heterocoma archipelagi
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Dociostaurus brevicollis brevicollis Δοκιόσταυρος ο βραχύλαιμος
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dianthus myrtinervius caespitosus
Daucus carota carota
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Deschampsia cespitosa cespitosa
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Draba lasiocarpa dolichostyla
Dianthus gracilis drenowskianus
Daucus carota drepanensis
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Dociostaurus genei genei Δοκιόσταυρος του Τζένε
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dianthus giganteus giganteus