Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Silene gigantea hellenica
Stachys germanica heldreichii
Salvia pratensis haematodes
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Saxifraga porophylla grisebachii
Sedum grisebachii grisebachii
Silene integripetala greuteri
Scandix australis grandiflora
Scabiosa graminifolia graminifolia
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Satureja nepeta glandulosa
Silene gigantea gigantea
Stachys germanica germanica
Silene multicaulis genistifolia
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Saxifraga porophylla frederici-augusti