Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea minor
Ophrys mammosa grammica
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa serotina
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys omegaifera
Ophrys reinholdii straussi
Ophrys sitiaca
Ophrys sphegodes cephalonica
Ophrys sphegodes cretensis
Ophrys sphegodes epirotica
Ophrys sphegodes gortyna
Ophrys sphegodes sphegodes
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys umbilicata umbilicata