Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum arenarium
Paronychia macedonica
Peucedanum alpinum
Peucedanum aequiradium
Papaver rhoeas
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum achaicum
Paronychia echinulata
Petrosimonia brachiata
Petroselinum crispum
Paronychia cephalotes
Papaver pinnatifidum
Petrorhagia velutina
Petrorhagia thessala
Paronychia capitata
Petrorhagia prolifera
Paronychia argentea
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia ochroleuca
Pimpinella cretica