Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum maritimum
Linum nodiflorum
Linum phitosianum
Linum pubescens
Linum rhodopeum
Linum tauricum
Linum tenuifolium
Linum thracicum
Linum trigynum
Linum usitatissimum
Linum virgultorum
Listera ovata
Lithodora diffusa
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Logfia arvensis