Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis arcuata
Crepis athoa
Crepis aurea
Crepis auriculifolia
Crepis baldaccii
Crepis biennis
Crepis bithynica
Crepis capillaris
Crepis conyzifolia conyzifolia
Crepis cretica
Crepis crocifolia
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Crepis foetida commutata
Crepis foetida foetida
Crepis foetida roeadifolia
Crepis fraasii
Crepis guioliana
Crepis heldreichiana
Crepis hellenica
Crepis incana