Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea tuntasia
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Centaurium erythraea erythraea
Centaurium erythraea rhodense
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurium erythraea turcicum
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο