Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla xanthochlora
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alkanna areolata
Alkanna calliensis
Alkanna corcyrensis
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Alkanna orientalis
Alkanna pelia
Alkanna pindicola
Alkanna primuliflora
Alkanna pulmonaria
Alkanna sartoriana
Allium platakisii