Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuda paniculata paniculata
Foeniculum vulgare piperitum
Festuca pratensis pratensis
Fritillaria thessala reiseri
Festuca rubra rubra
Ferulago sylvatica sylvatica
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Fritillaria thessala thessala
Festuca rubra thessalica
Fumaria petteri thuretii
Filipendula ulmaria ulmaria
Foeniculum vulgare vulgare
Fumaria officinalis wirtgenii