Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asphodelus albus albus
Asphodelus aestivus
Asphodeline taurica
Asphodeline lutea
Asphodeline liburnica
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asperula tenella
Asperula taygetea
Asperula taurina leucanthera
Asperula suffruticosa
Asperula suberosa
Asperula saxicola
Asperula samia
Asperula rumelica
Asperula rigidula
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία
Asperula purpurea purpurea
Asperula purpurea apiculata
Asperula pulvinaris
Asperula pubescens