Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bornmuellera baldaccii baldaccii
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Bongardia chrysogonum
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Bonannia graeca
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Boloria pales Μπολόρια πάλες
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Bolanthus thymifolius
Bolanthus thessalus
Bolanthus laconicus
Bolanthus intermedius
Bolanthus graecus
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus chelmicus
Blysmus compressus