Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Centaurium erythraea erythraea
Centaurium erythraea rhodense
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurium erythraea turcicum
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Centranthus longiflorus junceus
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Centranthus nevadensis sieberi
Centranthus ruber ruber
Centranthus ruber sibthordii
Cephalanthera cucullata