Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula aristata longiflora
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Asperula taurina leucanthera
Asplenium lepidum lepidum
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Aconitum variegatum judenbergense
Anthyllis montana jacquinii
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Achillea pindicola integrifolia
Asplenium trichomanes inexpectans
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Anthyllis vulneraria hispidissima
Allium cupani hirtovaginatum
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη