Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanogryllus desertus Μελανόγρυλλος ο ερημικός
Meles meles Ασβός
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica uniflora
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata