Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lepidium hirtum hirtum
Lepidium hirtum nebrodense
Lepidium hirtum oxyotum
Lepidium latifolium
Lepidium perfoliatum
Lepidium sativum
Lathyrus hirsutus
Lamium purpureum
Lathyrus inconspicuus
Ligusticum lucidum
Leptoplax emarginata
Linum turcicum
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Lathyrus niger niger
Lamyropsis cynaroides
Lathyrus nissolia
Leucojum aestivum aestivum
Leucojum valentinum
Limonium carpathum