Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potentilla recta
Potentilla pindicola
Potentilla pedata
Potentilla micrantha
Potentilla laciniosa
Potentilla kionaea
Potentilla inclinata
Potentilla geoides geoides
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla geoides longisepala
Potentilla geoides halacsyana
Potentilla erecta
Potentilla detomasii
Potentilla deorum
Potentilla cinerea
Potentilla australis
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla astracanica
Potentilla argentea
Potentilla haynaldiana