Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Logfia minima
Logfia gallica
Logfia arvensis
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Lobularia maritima
Lobularia libyca
Liza saliens Γάστρος
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Liza aurata Μυξινάρι
Lithospermum purpureocaeruleum
Lithospermum officinale
Lithospermum goulandriorum
Lithodora zahnii
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora diffusa
Listera ovata