Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus pallescens
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus saxatilis
Lathyrus setifolius
Lathyrus sphaericus
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus tuberosus
Lathyrus venetus
Lathyrus vernus
Launaea mucronata
Laurus nobilis Δάφνη
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavatera arborea
Lavatera bryonifolia
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera punctata
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη