Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum idaeum
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Alyssum lassiticum
Achillea lingulata
Asplenium obovatum
Cephalorrhynchus tuberosus
Centaurea stereophylla
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Alchemilla monticola
Centaurea tuntasia
Achillea millefolium
Asplenium viride
Dactylorhiza saccifera