Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Tringa glareola Λασπότριγγας
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Viburnum lantana Λαντάνα
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Laburnum anagyroides Λαμ
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος