Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Canis lupus Λύκος
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Cervus elaphus Ελάφι
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Bubalus bubalis Βούβαλος
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Meles meles Ασβός
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι