Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurium erythraea turcicum
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Trachelium jacquinii tumelianum
Rumex tuberosus tuberosus
Hedypnois cretica tubaeformis
Callitriche truncata truncata
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Cirsium creticum triumfetti
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Viola eximia tringiana
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Vicia monantha triflora
Juncus trifidus trifidus
Convolvulus tricolor tricolor
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Asplenium trichomanes trichomanes
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Melica transsilvanica transsilvanica