Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pterocephalus perennis bellidifolius
Plantago bellardii bellardii
Pinguicula balcanica balcanica
Plantago atrata atrata
Phalaris arundinacea arundinacea
Pteridium aquilinum aquilinum
Paronychia albanica albanica
Pedicularis petiolaris
Pedicularis orthantha
Parentucellia latifolia
Pedicularis olympica
Parapholis pycnantha
Papaver apulum
Pedicularis graeca
Pedicularis friderici-augusti
Parapholis marginata
Parapholis incurva
Papaver albiflorum
Paeonia parnassica
Parapholis filiformis